Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)


Mi is az a CSOK.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A kedvezményt 2016. év elején több ponton módosították, hogy még inkább segítse a családokat hozzájutni a megfelelő otthonhoz. A CSOK mértéke a meglévő (vagy vállalt) gyermekek számától függően akár 10 millió forint is lehet.

Az otthonteremtési támogatás szempontjából gyermeknek számít a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint aki az igénylő eltartottja, de még nem töltötte be a 20. életévét, vagy legalább 1 éve megváltozott munkaképességű személy. Ha gyermekünk nappali tagozaton tanul, akkor a korhatár 20 helyett 25 év.

A 2015 előtti szocpolhoz hasonlóan a CSOK-nak sem feltétele a lakáshitel, de amennyiben szeretnéd kiegészíteni a lakástámogatás összegét, úgy az otthonteremtési kedvezmény lakáshitellel is kombinálható.

Milyen célokra igényelhető az otthonteremtési kedvezmény?

A Családok Otthonteremtési Kedvezményét az alábbi célokra lehet igényelni:

 • új lakás vásárlásához;
 • új lakás építéséhez;
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához;
 • meglévő, legalább komfortos lakás jövőben végzendő bővítéséhez.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelnie az igénylőknek?

Az alábbi feltételeknek kell megfelelni CSOK igénylésekor:

 • Az igénylőnek magyar állampolgárnak kell lennie (vagy bevándorolt, vagy letelepedett, valamint a hontalan, vagy menekült, oltalmazott státuszú is igénybe veheti).
 • Ha jövőben születendő gyermekre szeretnénk kérvényezni a CSOK-ot, akkor házastársi kapcsolat szükséges és a házaspárok legalább egyik tagjának 40 éves kor alattinak kell lennie (az igénylés időpontjában).
 • A kérelmezőnek nem lehet köztartozása (erről adóhatósági igazolást kell bemutatni).
 • A házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek minimum 180 napja (vagy 2 év külföldi munkaviszony esetén) folyamatosan szerepelnie kell az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként.
 • Csak olyan gyermekre lehet igénybe venni a szociálpolitikai kedvezményt, aki után még nem igényeltek közvetlen állami támogatást.
 • Az igénylő nem állhat tulajdonosi kapcsolatban az ingatlant eladó céggel, vállalkozóval.
 • Az igénylőnek nyilatkoznia kell (bizonyító erejű magánokiratban), hogy a telekárat is tartalmazó saját erő maximum 10 százalékát fizeti készpénzben (a többit utalással); haszonélvezetet nem jegyez be a támogatott ingatlanra.
 • Életvitelszerűen fog a támogatott ingatlanban tartózkodni, amit lakcímkártyával köteles igazolni és a folyósítást követő 30 napon belül köteles leadni annál a pénzintézetnél, ahol a CSOK-ot igényelte.
 • A támogatási célingatlanban már csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a gyermekeik nem!
 • Házastársak, élettársak esetén mind a két félnek tulajdont kell szereznie.
 • Használt lakás vásárlása esetén törlésre került a minimum 50%-os tulajdoni arány, tehát a teljes ingatlannak a támogatott személyek tulajdonában kell lennie.
 • Bővítés esetén megmaradt a legalább 50%-os tulajdoni hányad előírás.

Az élettársak nem közös gyermek esetén, (pl. előző házasságból, vagy élettársi kapcsolatból született) az alábbi feltételekkel igényelhetik a CSOK-ot:

 • Az élettársakkal közös háztartásban élő gyermekek esetén vizsgálni szükséges, hogy a felek közös gyermekei(k) után, vagy az egyik fél saját gyermeke(i) után, illetve az előzőek kombinációja alapján nyújtják be az igénylők a támogatási igényüket és ez alapján külön szabály szerint szükséges megállapítani az igényelhető támogatás összegét.

 

Milyen követelményeknek kell megfelelnie az ingatlannak – új lakás vásárlása, építése esetén?

Összkomfortos feltétel törlésre került, a célingatlannak a továbbiakban a következőknek kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető új lakásnak, ha a tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, előző feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

A tanya is elfogadható célingatlannak, amennyiben a fenti feltételeket teljesíti. (Amennyiben hitel igénylése is kapcsolódik a CSOK kérelemhez, akkor a fedezetnek a banki szabályok szerinti elvárásoknak is meg kell felelnie!)

Új építésű ingatlan vásárlása vagy építése esetén nincs maximum vételár és négyzetméter-korlát. 

Az építés, bővítés költségeinek minimum 70 százalékát számlával kell igazolni.

Új építésű ingatlan vásárláskor a költségek 100 százalékát számlával kell igazolni.

A lakás hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2.

Az egylakásos lakóépület hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2,
 • két gyermek esetén legalább 80 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.

A célingatlanra lakásbiztosítással kell rendelkeznie az igénylőnek (ha nincs hitel, akkor is).

A lakástámogatás összege

A CSOK támogatási összege használt lakás vásárlás vagy bővítés esetén

Gyermekek számaIngatlan alapterületeCSOK összege
1 gyermek40 m2-től600 000 Ft
2 gyermek50 m2-től1 430 000 Ft
3 gyermek60 m2-től2 200 000 Ft
4 vagy több gyermek70 m2-től2 750 000 Ft


A CSOK támogatási összege új lakás vásárlás vagy építés esetén

Gyermekek számaIngatlan alapterületeCSOK összege
1 gyermeklakás: 40 m2-től
ház: 70 m2-től
600 000 Ft
2 gyermeklakás: 50 m2-től
ház: 80 m2-től
2 600 000 Ft
3 vagy több gyermeklakás: 60 m2-től
ház: 90 m2-től
10 000 000 Ft

CSOK 10+10

A 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás mellett felvehető 10 millió Ft kedvező kamatozású hitel is. Feltételei megegyeznek a CSOK felvételének feltételeivel.